Angebotsanfrage: MV0-D2048x1088-C01-3D06-G2 BW model