Angebotsanfrage: MV1-D4096-960-G2-10-42 BW model (M42)