Angebotsanfrage: MV1-D4096-960-G2-10-CM BW model (C-Mount)