Angebotsanfrage: MV0-D2048x1088-C01-160-G2 BW model